UVOD U FINANSIJE
Ognjen DimitrijevićPredrag Radovanović

UVOD U FINANSIJE

Predmet Uvod u finansije pruža studentima uvodna i napredna akademska i stručna znanja iz tri najznačajnije oblasti u polju finansija:

  1. Tržišta kapitala i teorija tržišta kapitala,
  2. Finansijski menadžment,
  3. Investicioni menadžment.
U prvom delu studenti se upoznaju sa finansijskim tržištima (tržište novca, tržište kapitala, devizno tržište, tržišta finansijskih derivata)i institucijama (banke, nebankarske finansijke institucije ...), uz prethodni osvrt na osnove monetarnih finansija.

Drugi deo uvodi studente u oblast finansijskog menadžmenta (najznačajniji finansijski izveštaji, ciljevi finansijskog menadžmenta, finansijska strategija i finansijsko planiranje, budžetiranje, procena performansi, menadžment finansijskog rizika...).

U trećem delu studenti se upoznaju sa osnovama investicionog menadžmenta (postavljanje investicionih ciljeva, izbor investicione strategije, konstruisanje i praćenje portfolija, merenje i procena investicionih performansi) uz prethodno savladavanje osnova finansijske matematike.