OSS Finansije, računovodstvo i bankarstvo
Saša Sarić

OSS Finansije, računovodstvo i bankarstvo

Dragi studenti, praktičan deo će izgledati ovako:

Skinite dokumentaciju ovde postavljenu, odštampajte deo koji Vam je potreban da bi ste dobili moj potpis, sa tim dokumentima kod mene u kabinet utorkom i četvrtkom od 9,30h do 11,30h i to kada počnemo sa radom.

Potom, sa tim potpisanim papirima idete u izabrano preduzeće i obavljate praksu 15 dana a za svo to vreme vodite dnevnok prakse po danima.

Potom, donosite dnevnik meni na proveru da li je sve odradjeno kako treba, sa svim papirima potpisanim u preduzeću.

Juna meseca kada objavimo junski rok, nosite sve papire sa sobom i dnevnik prakse, na ispitu kada Vas prozovem dostavljate mi sve i ja Vam upisujem u indeks i zapisnik da ste obavili sve predvidjene aktivnosti vezane za praksu.

P.S:

U koliko zbog epidemiološke situacije semestar obavimo kompletno na daljinu i niste u mogućnosti da odradite dnevnik prakse, tražiće se od Vas seminarski rad na zadate teme koji će zameniti dnevnik prakse.

Na ovom predmetu sam jedini ispitivač a prof. dr Dragan Stojanvić će ispitivati jedino ako ja nisam u mogućnosti, sve nedoumice oko prakse rešavate sa mnom.